Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, verksamhetsberättelse för år 2015.

Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 153 och vid årets slut 151. Under året har 9 nya medlemmar tillkommit, 2 har övergått till annan förening och en överflyttat från annan förening.
Under året har 5 medlemmar avlidit, nämligen Göran Larsson, Sven Andersson, Dagmar Starräng, Ingrid Andersson och Gösta Hedenlund.

Styrelsen
Styrelsen har haft 10 möten samt ett konstituerande möte.

Månadsmöten
Föreningen har haft nio månadsmöten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 18 februari i Skeda Församlingsgård. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Lennart Johansson som ordförande och Ulla-Britt Hammar som sekreterare. Rengenkören underhöll och Siw´s Catering stod för uppskattad lunch.

Styrelse
ordförande Katarina Karlsson
v.ordförande Roland Nilsson
kassör Rune Pettersson
v.kassör Jan Lundqvist
sekreterare Ulla-Britt Hammar
v.sekreterare Tommy Karlsson
medlemssekreterare Laila Nilsson
ledamöter Arne Pettersson
Mona Ericsson

Arbetsutskott
Katarina Karlsson, Roland Nilsson, Rune Pettersson och Ulla-Britt Hammar.

Områdesansvariga
Resor Laila och Roland Nilsson
Studier Roland Nilsson
Trafik Roland Nilsson
Friskvård Mona Ericsson
Läkemedel Ludde Karlsson
Lotterier Harriet och Arne Pettersson

Revisorer
Kim Svensson och Lennart Svensson, Tuna

Revisorsuppleant
Barbro André

Representanter till Linköpingskretsen
ordinarie Katarina Karlsson
suppleant Ulla-Britt Hammar

Valberedning
Sten-Erik Stenberg, sammankallande
Henry Svensson
Barbro André

Ombud till distriktsstämma
Katarina Karlsson
Ludde Karlsson
Tommy Karlsson

Programkommitté
Katarina Karlsson, sammankallande
Ludde Karlsson
Kristina Stenberg

Värdinnor/värdar
Skeda Kerstin och Lennart Johansson
Gunvor och Lennart Svensson
Harriet och Arne Pettersson

Vårdnäs Sune Andersson
Maj-Lis och Henry Svensson
Kristina och Sten-Erik Stenberg

Rimforsa Maja Frode
Anna-Britt Samuelsson
Birgitta Brolin
Ludde Karlsson

Aktiviteter
Boule har funnits möjlighet att utöva på "Trille" i Rimforsa vid Åsundahallen. Det är Kinda kommun, som står för skötsel och underhåll av banan, dit föreningar är välkomna.

Rengenkören
Bestod vid årets slut av 21 medlemmar. Körledare har varit Anne Gustavsson Jarl. Kören har stått för underhållningen på föreningens årsmöte, vårfest och julfest. Vid två tillfällen har kören medverkat på "Trivselkafé" i Vårdnäs Församlingshem, samt två gånger besökt Berga Servicehus och sjungit för gästerna.

Studiebesök
Att stort intresse för gamla bilar finns bland våra medlemmar visade sig 17 april. Besöket på "Bilmuseét" i Kisa denna dag, hade stor uppslutning. Gamla minnen väcktes till liv och bilhistorierna flödade. Vid lunchtid var det dags att åka vidare till "Café Columbia", där önskad förplägnad intogs. Emigrantmuseét en trappa upp besöktes också innan var och en begav sig hemåt.

Gökotta
Årets gökotta genomfördes 23 maj. Vi samlades i arla morgonstund vid Bjärka Säby slott. Med fyllda kaffekorgar vandrade vi till Bjärka Säby Hembygdsgård, där vi guidades runt och försökte tänka oss in i flydda dagar. Kaffet smakade utsökt och delar av kören försökte med hesa morgonstämmor sjunga "Här är gudagott att vara" som avslutning.

Föreningsutbyten
9 juni var vi inbjudna till "Sommarfest" i Höganlid, Hycklinge av SPF seniorerna Kinda.
God mat, underhållning och trivsam samvaro i glada vänners lag.

"Sillsexan" i Vårdnäs Hembygdsgård är för många årets höjdpunkt. 19 augusti intog medlemmarna från Rengen och Kinda logen. Såväl sillen som köttbullar och "Janson" simmade lugnt till ackompanjemang till "Frasses Band". Allsången ljöd ut över sjön Rengen och stämningen stod högt i tak.

Höstresa
Ålandsresan väckte inget större intresse bland medlemmarna och blev därför inställd. Däremot resan till Vikbolandet 8 oktober i Zarah Leanders fotspår lockade många deltagare. På Smedtorps Magasin spelades en musikkavalkad upp med temat "Tack vare Zarah".Även Zarah Leandermuseét i Häradshammar besöktes. En mycket uppskattad resa.

"Flinka Händer"
Vår nya arbetsgrupp har under året börjat forma sin verksamhet. Månadsmötet i mars bjöds in till kafferep med mannekänguppvisning. Våra fina mannekänger visade kläder från "Seniorshopen" i Åtvidaberg. Bullar och kakor i mängd dukades upp på faten. Alla vinster till lotterierna var gjorda av Flinka Händer. Behållningen blev över förväntan och gav ett betydande överskott till föreningens kassa.
I början av maj gjorde arbetsgruppen en resa i egna bilar till Björke vävstuga och Hejtorp getgård.

Föreningen har varit representerad på distriktsstämman i Norrköping, ordförandekonferensen till Mariehamn och Linköpingskretsens möten.

Tack till Siw´s Catering, som under året stått för god mat och dryck vid våra sammankomster.
Tack till Anne Gustavsson Jarl, som väglett, kämpat och utvecklat kören.
Tack till alla medlemmar, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet och deltagit på våra månadsmöten och arrangemang.

Rimforsa 7 januari 2016.

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Katarina Karlsson Roland Nilsson

Rune Pettersson Mona Ericsson

Ulla-Britt Hammar Arne Pettersson

Laila Nilsson Tommy Karlsson Jan Lundqvist