Program

Styrelsen hälsar dig välkommen till våra träffar och aktiviteter! Alla träffar äger normalt rum kl 14.00.

 

Hej alla!

 

Vi i styrelsen för SPF Rengen har återigen tvingats diskutera en situation som uppkommit på grund av snabb och stor smittspridning av Covid 19 i landet. Resultatet av diskussionerna är att vi i första hand tvingas ställa in det kommande månadsmötet den 19 januari.

 


Tillämpning av de nya restriktionerna, från Folkhälsomyndigheten, innebär även att Vårdnäs Församlingshem endast får ta emot 20 personer vilket ju också omöjliggör genomförande av vårt månadsmöte. Det är en mycket sorglig situation vi hamnat i men vi hoppas på en snabb förbättring under våren.

 


När vi tittar framåt är vår närmaste aktivitet årsmötet den 16 februari. Hur situationen då ser ut är omöjligt att säga nu. Vi återkommer då vi har en överblick över situationen och hur vi då kan genomföra vårt vårprogram.

 


Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida https://www.spfseniorerna.se/rengen

 


Med varma hälsningar från

Kjell

Tel:0708-390035

 

Program våren 2022

Vi har månadsmöten i Vårdnäs Församlingshem tredje onsdagen varje månad kl 14.00.

Kaffe med bröd serveras, kostnad 60 kronor, om inte annat anges.

Onsdag 19 jan är inställt. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. ”Berättarstund med författaren Gudrid Hansen  som kåserar och bjuder på en kompott av folklighet och glädje, kryddat med en nyans av vemod." Kaffe och smörgås serveras. Lotteri. Avgift 60 kronor

 

Onsdag 16 feb. ÅRSMÖTE i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. Föreningen bjuder på förtäring. Lotteri.

 

Onsdag 16 mars. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. STADSMISSIONEN informerar om sin verksamhet. Kaffe och smörgås serveras. Lotteri.

 

Onsdag 20 april. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. BERIT OCH HANS ENEROTH sjunger och berättar. Kaffe och smörgås serveras. Lotteri.

 

Onsdag 18 maj. Vårutflykt till Vadstena med guidning. Vi återkommer med ytterligare information under våren.

 

 

Behöver du anpassad kost, till exempel glutenfritt, meddela Barbro André           mail: andre.brokind@telia.com eller mobil: 0708613281