Valberedningens förslag

Förslag årsmöte.
Ordförande Lindy Yngvesson
Sekreterare Barbro Andre

Förslag Styrelsen.
Kjell Holmström
Tommy Karlsson
Jane Karlsson
Barbro Andre
Per-Olof Alm

Revisorer.
Kim Svensson
Lennart Svensson