Valberedningens förslag

Uppdaterades: 09 januari 2018

Förslag årsmöte.
Ordförande Lindy Yngvesson
Sekreterare Barbro Andre

Förslag Styrelsen.
Kjell Holmström
Tommy Karlsson
Jane Karlsson
Barbro Andre
Per-Olof Alm

Revisorer.
Kim Svensson
Lennart Svensson

Publicerades: 09 januari 2018 Uppdaterades: 09 januari 2018