Valberedningens förslag

SPF Rengen, Valberedningens förslag till årsmötet 2023-02-15.
Ordförande på årsmötet:
Hans Pettersson
Sekreterare på årsmötet:
Inger Falk
Justerare av årsmötesprotokollet och rösträknare:
Ordförande Styrelsen:
Omval 1 år Kjell Holmström
Styrelseledamöter på 2 år:
Omval 2 år Liane Ringh
Nyval 2 år Pia Strömberg
Styrelsesuppleant:
Omval 2 år Maj-Lis Svensson
Revisorer:
Omval 1 år Kim Svensson
Omval 1 år Hans Pettersson
Revisorssuppleant:
Omval 1 år Roland Nilsson
Ombud till distriktsstämman:
Kjell Holmström
Tommy Karlsson
Ersättare till distriktsstämman:
Liane Ringh
Per-Olov Alm
Valberedning 2023:
Per-Olov Alm
Inger Falk
Britt-Marie Gunnarsson
Valberedningen 2022/ Per-Olov Alm
Inger Falk
Britt-Marie Gunnarsson/BMG