Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på styrelse mm till årsmötet i SPF Rängen

Mötesordförande: Hasse Peterson
Mötessekreterare: Jane Karlsson

2 justeringspersoner: Förslag när vi ser vem som kommer på mötet

Ordförande: Kjell Holmström, 1 år omval
Ledamöter: Jane Karlsson, 2 år omval
Liane Ring, 2 år nyval

Styrelsesuppleanter: Maj-Lis Svensson, 2 år nyval
Ingemar Fager, 2 år nyval

Revisorer: Kim Svensson, 1 år omval
Hasse Peterson, 1 år omval
Suppleant: Roland Nilsson, 1 år omval

Ombud till distriktsstämman: Ordföranden självskriven, Kjell Holmström
Tommy Karlsson, omval
Suppleanter: Hasse Peterson, omval
Uno Svensson, omval

 

Styrelsen föreslår som ny valberedning

Per-Olov Alm Sammankallande

Inger Falk