Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, Verksamhetsberättelse för år 2021.

Medlemsutveckling

Vid årets början var medlemsantalet 119 och vid årets slut 130.

Under året har inga medlemmar i föreningen avlidit.

 


Styrelsen

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Eklunda Bestorp. Styrelsens sammanträden har varit en gång vardera i Vårdnäs Församlingshem, på telefon, med hjälp av Teams och på Stiftsgården i Vårdnäs. Övriga sammanträden har varit hemma hos Barbro André i Brokind.

 


Månadsmöten och övriga arrangemang

På grund av pandemin har verksamheten anpassats efter myndigheternas direktiv. Vi har under en stor del av året inte träffats. Vi har haft några träffar utomhus och vi har haft några vanliga månadsmöten.

Föreningen har haft 6 möten under året plus ett årsmöte samt en resa. Årsmötet ägde rum 15 september i Eklunda Bestorp. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Hans Pettersson som ordförande och Jane Karlsson som sekreterare. Vid varje möte har cirka 20 till 40 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.

2/6 Möte hos Kim och Uno Svensson, som visade sin tulpanodling.

16/6 Möte vid Brokinds Sluss och Kinda Kanalmuseet. Håkan Johansson från Kinda Kanals Vänner berättade om kanalens historia.

18/8 Månadsmöte i Hembygsgården Vårdnäs. Anders Tingvall berättade om orkidéer.

15/9 Årsmöte i Eklunda Bestorp.

20/10 Månadsmöte i Eklunda Bestorp. Seniorshopen visade och sålde kläder.

29/10 Bussresa till Rejmyre Glasbruk och Godegårds Porslinsmuseum.

17/11 Månadsmöte i Eklunda Bestorp. Niklas Adell berättade om Stångådalsbanans historia.

15/12 Månadsmöte med jullunch på Stiftsgården i Vårdnäs. Arne Pettersson och Else-Marie Pettersson underhöll med musik.

 

 

 

 

 

 

Styrelse

Ordförande Kjell Holmström

Vice ordförande Tommy Karlsson

Sekreterare Jane Karlsson

Kassör Barbro André

Ledamot Liane Ringh

Suppleant Maj-Lis Svensson

Suppleant Ingemar Fager

 


Områdesansvariga

Ansvarig hemsida Tommy Karlsson

Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson

Reseansvarig Barbro André

Studieansvarig Kjell Holmsröm

Trafikansvarig Roland Nilsson

Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Pettersson

 


Revisorer

Kim Svensson och Hans Pettersson

Revisorssuppleant

Roland Nilsson

Representanter till Linköpingskretsen

Kjell Holmström

Valberedning

Per-Olov Alm och Inger Falk

Ombud till distriktsstämman

Distriktsstämman blev inställd. Kjell Holmström och Tommy Karlsson var utsedda som ombud.

 


Träningshuset

Föreningen har en tid på Träningshuset i Rimforsa. Under året har det inte varit någon som tränat på grund av pandemin.

 

 

 

Boule

Föreningen deltar i Boule spel i Rimforsa tillsammans med Rimforsa PRO.

 


Föreningsutbyten

Föreningen har varit representerad på ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

På vår bussresa deltog medlemmar från andra SPF föreningar.

 

 

 

 


Vårdnäs 10 januari 2022

 


Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

 

 

 

 


Kjell Holmström Tommy Karlsson Jane Karlsson

 

 

 

 


Barbro André Liane Ringh