Valberedningens förslag

Enl dagordning:

§ 16 Ordförande – vakant

§ 17 Styrelseledamöter: Kvar: Tommy Karlsson, Jan Lundkvist, Ulla-Britt Hammar, Donald Hammar
Omval för 2 år: Rune Pettersson, Laila Nilsson
Nyval för 2 år: Ludde Karlsson

§ 18 Revisorer : Omval : Kim Svensson, Lennart Svensson (Tuna)

§ 19 Revisorssuppleant: Omval: Barbro André

§ 20 Ombud till DST : Ludde Karlsson (ordf), Sten-Erik Stenberg, Barbro André

§ 21 Ombud till Linköpingskretsen : Ludde , (styrelsen utser ersättare)

§22 Programkommitté : omval: Kristina Stenberg, Ludde Karlsson, nyval : Roland Nilsson