Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, Verksamhetsberättelse för år 2023.

Medlemsutveckling 

Vid årets början var medlemsantalet 126 och vid årets slut 135. 

Under året har vi fått 16 nya medlemar.

Under året har följande 8 medlemmar i föreningen avlidit. 

Lennart Solnevik Rimforsa

Ada Wallgren Bestorp

Göran Frisk Rimforsa

Henry Svensson Linköping 

Ewa Rehnströmmer Linköping 

Laila Nilsson Bestorp

Ester Sandberg Linköping 

Lennart Svensson Nykil

 


Styrelsen

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem. Styrelsens sammanträden har varit en gång på Stiftsgården i Vårdnäs och en gång på Golfresturangen i Vesterby. Övriga sammanträden har varit hemma hos Barbro André i Brokind.

 


Månadsmöten och övriga arrangemang

 


Föreningen har haft 8 månadsmöten under året plus ett årsmöte. Vi har gjort en resa till Harstena och 4 utflykter i närområdet. Vi har även ätit lunch gemensamt vid 2 tillfällen. Årsmötet ägde rum 15 februari i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Hans Pettersson som ordförande och Inger Falk som sekreterare. Vid varje möte har cirka 35 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.

18/1 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Leif Ihreskog och Jörgen Peterssson från från Kinda-Ydre Sparbank informerade om bedrägerier och belös området Spara & Placera. 

31/1 Lunch på Liljeholmens Folkhögskola

15/2 Årsmöte i Vårdnäs Församlingshem

15/3 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem – Jularboklubben underhöll.

19/4 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem – Suss Brusberg Bind, äldresköterska vid Ekholmens vårdcentral, berättade om ”Äldremottagning vid vårdcentral”. 

27/4 Utflykt till Vårdnäs Hembygdsgård. Anders Tingvall berättade om livet i och på en ek.

10/5 Utflykt till Maj-Lis och Henry Svensson på Sjögesäters gård. De berättade om gårdens historia.

17/5 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem – Klas-Göran Dahlkvist och Bengt Sandell underhöll med sång och musik. 

23/5 Utflykt till Brokinds gård tillsammans med Vårdnäs Hembygdsförening.

6/7 Resa till Harstena tillsammans med SPF Kinda.

16/8 Månadsmöte. Sillsexa i Vårdnäs Hembygdsgård med musikunderhållning av Hazze Ztefanz . SPF Kinda var inbjudna.

31/8 Utflykt till Valö. Vi åt räksmörgås och annat i serveringen.

20/9 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Annica Öhmark från polisen gav information om bedrägerier mot äldre. Hon berättade och visade film. 

4/10 Lunch på Vesterby Golf.

18/10 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Underhållning av Dockekulla Cittrez under ledning av Elisabeth Roos. 

15/11 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Naturfotograf Erik Hallgren visade natur, djur och fågelbilder samt berättade från sina många fotoresor. 

13/12 Månadsmöte. Jullunch på Vårdnäs Stiftsgård. Else-Marie Peterson och Claes-Göran Dahlqvist spelade och sjöng.

 

 

 

 

 

 

 


Styrelse

Ordförande Kjell Holmström

Vice ordförande Tommy Karlsson 

Sekreterare / Suppleant Maj-Lis Svensson

Kassör Barbro André

Ledamot Liane Ringh

Ledamot Pia Strömberg

Suppleant Ingemar Fager

 


Områdesansvariga

Ansvarig hemsida Tommy Karlsson

Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson

Digitaliseringsansvarig Tommy Karlsson

Reseansvarig Barbro André

Studieansvarig Kjell Holmström

Trafikansvarig Roland Nilsson

Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Petersson

 


Revisorer

Kim Svensson och Hans Petersson

Revisorssuppleant

Roland Nilsson

Representanter till Linköpingskretsen

Kjell Holmström 

Valberedning

Per-Olov Alm, Inger Falk och Britt-Marie Gunnarsson.

Ombud till distriktsstämman

På distriktsstämman deltog Tommy Karlsson.

 


Träningshuset

Föreningen har en tid på Träningshuset i Rimforsa. Under året har det inte varit någon som tränat.

 

 

 

Boule

Föreningen deltar i Boule spel i Rimforsa tillsammans med Rimforsa PRO.

 


Föreningsutbyten

Föreningen har varit representerad på ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

På vår sillsexa och på andra aktiviteter har medlemmar från andra SPF föreningar deltagit.

 

 

 

 


Vårdnäs den 8 januari 2024

 


Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

 

 

 

 


Kjell Holmström Tommy Karlsson Pia Strömberg

 

 

 

 


Barbro André Liane Ringh