Trafik

Hej. Detta är en information från ert trafikombud.
Vinterdäck.
Det är tillåtet att köra med dubbdäck från 1 oktober till 15 april.
Du skall enligt lag ha vinterdäck under tiden 1 dec- sista mars om
vinterväglag råder. OBS sk svarthalka och frost på vägbanan
räknas som vinterväglag.
Minsta mönster-djupet är 3 mm på däckets sämsta ställe. Ett
bra sätt att mäta detta är med hjälp av ett femkronors mynt.
Från översta kanten på siffran fem till myntets kant är det 3 mm.

Viltolyckor.
Du är enligt 40 § i jaktstadgan skyldig att anmäla sammanstötning
med följande vilt: Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur,
vildsvin, utter, mufflofår och örn (havsörn och kungsörn).
Du är även skyldig att markera platsen där djuret ligger eller där det
försvann in i skogen. Du kan markera med markeringsremsa som
finns på Bilprovningen eller så kan du markera med en plastpåse
trasa eller annat.
Anmäl en sammanstötning med något av ovan angivna djur
via SOS 112.
Du får då frågan var du befinnner dig samt om någon person är
skadad eller om det är skada på anans egendom. SOS larmar därefter
polisen. Finns det inga person-eller egendomsskador är det inte säkert
att polisen åker ut. Polisen larmar en eftersöksjägare som tar hand om
eller spårar det skadade djuret.
Att inte anmäla en sammanstötning är "smitning" och kan ge mycket
höga böter och även körkortsåterkallelse.
OBS sammanstötningen med djuret är inget trafikbrott men det är ett
allvarligt trafikbrott att inte anmäla sammanstötningen.