Valberedningens förslag

Valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till SPF:s årsmöte 2019 02 20

Mötesordförande: Hans Peterson
Mötessekreterare: Jane Karlsson
Protokolljusterare jämte ordföranden: Ingemar Fager och Yngve Larsson

Ordförande 1 år: Omval av Kjell Holmström
Styrelsemedlemmar för 2 år: Omval av Jane Karlsson och Per-Olov Alm

Revisorer 1 år: omval av Kim Svensson och Lennart Svensson
Revisorer suppleant 1 år: Roland Nilsson

Ombud till Distriktsstämma ordinarie jämte ordföranden: Maj-Lis Svensson
Suppleanter: Hans Peterson och Uno Svensson