Kallelse

Årsmötet äger rum i Vårdnäs Församlingshem den 19 februari 2020 klockan 14.00