Mord i paradiset - svaret

Handlingen i "Mord i paradiset" tilldrar sig på den fiktiva ön Saint Marie i Västindien och oftast i den likaså fiktiva huvudorten Honoré. Ön anges tillhöra det Brittiska samväldet men har tidigare i historien varit fransk varför såväl engelska som franska är gångbara språk. (Serien är en gemensam fransk-engelsk produktion).

Inspelningarna sker på den franska ön Guadeloupe. Och det är här kopplingen till den svenska statsbudgeten kommer in.

Efter det katastrofala kriget mot Ryssland 1809 då den östra rikshalvan, nuvarande Finland, förlorades, avsattes kung Gustav IV och han och hans avkomlingar förvisades från Sverige för alltid.

I stället utsågs hans farbror Hertig Karl till kung, Karl XIII. Men han var gammal (61 år var gammalt på den tiden) och barnlös så att utse honom till kung var ingen långsiktig lösning. En efterträdare behövdes. Till sådan utvaldes (efter diverse turer, "mygel" kanske man kan säga) den franske marskalken Jean Bernadotte (sedan den först utvalde, en dansk prins, hade dött av slaganfall under en militärövning). Han adopterades därför av Karl XIII som kronprins. (När vi i våra dagar talar om adoption handlar det nästan alltid om barn. Men redan hos romarna var det vanligt att regenten adopterade en vuxen man för att få en "lämplig" efterträdare).

Kungen och många med honom förväntade sig väl att den franske marskalken skulle stötta Frankrike och därigenom kanske kunna återerövra Finland från Ryssland. Men det visade sig att kronprinsen, som redan var den verklige regenten, svängde över till förmån för England.

Han insåg antagligen att om Sverige gick med i kriget på Englands sida skulle rimligen hans ekonomiska tillgångar i Frankrike och Italien (han hade ju av Napoleon tilldelats rangen av furste av Ponte Corvo) gå förlorade. Som kompensation för detta tilldelades han 1813 ön Guadeloupe, som England 1810 hade erövrat från Frankrike.

Men i freden 1814 hade Frankrike kravet att få tillbaka Guadeloupe. I stället ersattes Bernadotte av England med en summa pengar. Detta kapital (eller en del av det) användes av Bernadotte för att betala den svenska statsskulden (krig är ju dyrt!). I stället skulle Bernadotte och hans avkomlingar, så länge som de satt på den svenska tronen, ersättas med ett årligt räntebelopp, den s k Guadeloupe-räntan. Den fanns kvar som en budgetpost i den svenska statsbudgeten ända till 1983, då bakades den in i kungahusets apanage, som höjdes med motsvarande belopp.

Där har du kopplingen mellan "Mord i paradiset" och den svenska statsbudgeten.

Men det finns de som anser att pengarna som England betalade egentligen var ersättning för att Sverige ställde upp med soldater i kriget mot Napoleon och att Bernadotte på ett sniket sätt "myglade till sig" pengarna som rimligen skulle gått direkt till statskassan och inte till Bernadotte.


Nog hade det väl varit trevligt om Sverige hade haft kvar en sådan här ö i Västindien!