Luftgevärsskytte - prova på

Friskvårdsgruppen ordnade i höstas en prova på aktivitet i luftgevärsskytte, efter
önskemål från några medlemmar. Vi vet inte hur stort intresset för luftgevärsskytte är bland
våra medlemmar. Vi vill med denna blänkare inventera läget. Anmäl senast den 25 februari.

Luftgevärsskytte - prova på

Friskvårdsgruppen ordnade i höstas en prova på aktivitet i luftgevärsskytte, efter önskemål från några medlemmar. Sex medlemmar deltog. Ett kort reportage finns på hemsidan under referat, se här.

Vi vet inte hur stort intresset för luftgevärsskytte är bland våra medlemmar. Vi vill med denna blänkare inventera läget.

Om du är intresserad av luftgevärsskytte kontakta
Margith Ros telefon 070 775 93 70 senast den 25 februari.

Friskvårdsgruppen genom Ellen Arnesson