SPF-promenader gånger 25

Under hösten, vintern och våren har en grupp av SPF:s (pensionärernas riksförbund) medlemmar varje tisdag promenerat med start vid Sveasalen i Leksand.

Agneta Lindberg är den som med stor entusiasm samordnat aktiviteten. Vi har varit 7 – 10 personer varje vecka, men flera nya har anslutit på sistone. Senaste gången, 25:e i ordningen, den 23 mars var vi 12 deltagare och fick pga restriktionerna sprida ut oss i grupper.

Promenaderna är förutom motionen ett sätt att bryta isoleringen och få möjlighet till social kontakt. När vädret tillåter har vi fika med som intas på lämpligt ställe.

Promenader och skidåkning har också förekommit i Siljansnäs, samt långpromenader i samverkan med Friluftsfrämjandet.

Vid pennan: Urban Näsgårde