Hjälp med den okända IT-världen

Sedan oktober 2018 har vi seniorer kunnat få hjälp med våra mobiler, läsplattor och datorer på Leksands bibliotek. Under hösten 2019 har det också funnits tid på biblioteket i Insjön. Nu redovisades den utvärdering man gjort av projektet.

Projektet har i första hand varit integrering mellan unga nysvenskar och oss seniorer. Medlet har varit att vi ska få mera kunskap om den där ”okända IT-världen” och alla främmande begrepp som döljer sig där. Ansvarig för projektet har varit tjänstemän på länsstyrelsen i Dalarna.

 Bibliotekarien ”Cathrine Tillas”” på Leksands bibliotek, som varit lokalt ansvarig kunde svara på hur det har gått.

- En någorlunda rättvis sammanställning visar att 431 besökare fått hjälp med sina över 1.250 IT-frågor. Hon konstaterar vidare att det har fungerat fantastiskt bra. Ungdomarna har visat upp ett enastående tålamod och helhjärtat gått in för att hjälpa till med att lösa problem som många gånger varit de samma vid flera träffar.

 ”Gunilla Lundberg” från länsstyrelsen redovisade ett antal olika utvärderingar om hur nöjda seniorerna varit med hjälpen.

- Kan bara konstatera att på en femgradig skala i genomsnitt ingen varit mindre nöjd än 4.3. Och det är ju storartat. Medelåldern hos seniorerna som sökt hjälp har varit 75 år. Gunilla berättade vidare att ungdomarna deltagit i ett antal utbildningar och några var dessutom med i en konferens i Tyskland där ett stort antal ungdomar från Europa deltog.

 Tre av de tolv guiderna deltog. En av dem, Omar Tuloul konstaterade.

- Efter beskrivning av problemen med mobil eller dator kunde vi ganska snart ge svar på frågor och hjälpa till rätta. Ibland har vi guider fått ta hjälp av varandra. När vi nu på slutet känt oss lite mer varma i kläderna, har vi också vågat ta upp ett samtal om annat än IT. Det har varit väldigt roligt.

 Själv har jag deltagit några gånger. IT-hjälp naturligtvis men också för att iaktta och lära av projektet. Fantastiskt har varit att se hur aktiviteten runt mobil eller dator har sopat bort allt av främlingskap och generationsgräns. Många glada ansikten och skratt har varit effekten när problemet visat sig vara ganska enkelt att lösa.

- Tänk om jag inte förstår vad dom säger? Var en av våra medlemmars tvekan inför att delta. Mitt svar blev enkelt; - Förstår du alltid vad dina tonåriga barnbarn pratar om? Jag vet att hen fick hjälp med sin mobil.

Projektet har nått slutstationen, och det kändes att de flesta var nöjda med resultatet. Vad som följer av nytt eller fortsatt projekt pågår det arbete omkring.

Bengt Borkeby