Styrelsearbete – Inspirationsdag för ordförande, kassörer och sekreterare på på Lerdalshöjden.

Där kom frågor upp om varför vi har engagerat oss och vad behövs för att en förening ska må bra.

2019-09-23

Från vår förening deltog förutom undertecknad Urban Näsgårde, vice ordförande, Gunilla Lööw Östning, sekreterare och Elsie Mas, kassör.

Programmet bestod av en gemensam genomgång som leddes av Studieförbundet Vuxenskolan , Ancie Bergendahl, som är vår kontaktperson och hennes kollega från Borlänge. Följande togs upp:

  • föreningens ändamål

  • fördjupad förståelse för uppdraget att arbeta i en ideell styrelse

Där kom frågor upp om varför vi har engagerat oss och vad behövs för att en förening ska må bra. SPF värdegrund togs upp och vad innebär orden för var och en av oss. Vidare behov för att känna engagemang: att känna mening, accepterad och att behövas. Och hur motiverar vi medlemmar att engagera sig?

Efter detta delade vi upp oss i de tre roller som var representerade. Dessa delar leddes av Lennart Nilsson för ordförandena, Per Kjellin för kassörerna och Margareta Dunkar för sekreterarna. Givande diskussioner och som alltid får man med sig något matnyttigt som kan genomföras på hemmaplan. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv!!

Viktiga frågor och som vi i styrelsen redan i våras beslutat att arbeta med under hösten. I detta arbete gör vi en grundlig genomgång av verksamhetsplanen och sätter mål för nästa år. Vidare kommer vi att ser över rutiner och organisation. Allt för att vi ska bli ännu bättre!!

Antecknat av Eva