Har du hört talas GDPR?

Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det viktiga för oss hos SPF Seniorerna är att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behöver dina personuppgifter främst för att kunna hantera medlemsavgifter skicka ut information och posta medlemstidningen Senioren.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och också begära att dina personuppgifter raderas vid utträde ur föreningen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur SPF hanterar dina personuppgifter?
Gå in på "Om föreningen/Om dataskyddsförordningen"  eller kontakta föreningen