Lyckad blomstervandring

Årets blomstervandring blev intressant och lärorik. Det fanns en viss oro vid starten för att det mesta skulle vara överblommat. Oron var obefogad.

Vid kalkbrottet i Rättvik stod många blodnycklar i sin fulla prakt. Där fanns också några få nattvioler samt ett intressant oljehål.

I Storsveden visade flera orkidéarter upp sin bästa sida till exempel ögonpyrola, jungfru marie nycklar, guckusko, nattviol och blodnycklar. Ett besök gjordes också vid den gamla Storsvedslinden. Samma lind som Linne besökte på sin resa genom Sverige. Koltrasten stod för kvällens musik.