Ordförandekonferens

Minnesanteckningar ordförandekonferens:
Dagens frågor: Aktuella kongressbeslut, IT-frågor, Distriktets verksamhet. Klicka på rubriken för att läsa mer ...