Information från Trafikgruppen i SPF Leksand

Gruppen är nybildad och består av tre personer Berndt Bergkvist fd trafikplanerare, Kalle Karlsson fd polis och Jahn Östberg fd samhällsplanerare. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Första uppgiften blev att vara med vid Inspirationsdagarna på hotell Lerdalshöjden den 12 oktober. Jahn Östberg, Ellen Arnesson, Birgitta Hall och Anita Larses deltog.
Dagen handlade om äldre i trafiken, Gustav Karlsson trafikexpert berättade om motorik och vakenhet/läkemedel, Jan-Olof Blomberg bidrog med att må bra i vardagen och vi fick träningstips i vardagen av Irene Sturve.

23 oktober hade gruppen sitt första möte för att lära känna varann, Ingvar Gustavsson som vice ordf deltog också.

15 november på månadsträffe gavs första rapporteringen om Trafikgruppens inledande arbete med information om inspirationsdagen.

17 november träffade gruppen företrädare för Leksands kommun och fick en väldigt bra information om kommande bostadsbygge och hur utvecklingen ska ske för vägar, gator, cykelvägar mm. Från kommunen deltog Åke Sjöberg samhällsutvecklingschef, Anna Ograhn stadsarkitekt, Lars Lindblom trafikingenjör samt trafikhandläggare Ingrid Andrén.


För att bli 18.000 personer till 2024 behöver det byggas totalt cirka 500 villor och 500 lägenheter Det är det som är underlag till den totala plan som de redovisade. Exempel på kommande ca 200 bostäder planeras på följande platser,
- Hesseborns
- Snedkanten
- Åkerö Brofäste
- Söder om Sang
- Norra Käringberget
- BRF Lugnet
- Leksands folkhögskola


En ny sporthall diskuteras också.

En hel del ny infrastruktur krävs, t ex
- Leksands centrum med trafikutveckling och ombyggnad av Torget
- Cykelvägar
- Moskogslänken
- Utbyggnad av bl a VA (vatten- och avlopp) krävs också.

För mer information från trafikombuden, klicka här