Vad pratade man om på styrelsemötet den 2 augusti?

Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Vi började med att tillsammans med programgruppen detaljplanera sillfesten i Tibble Bystuga den 16 augusti. Vi gick igenom den digra checklistan och arbetsuppgifterna fördelades. Det finns några platser kvar så skynda att anmäla!

Därefter vidtog styrelsemötet och vi diskuterade bl.a. följande frågor:

  • Hösten program är klart och helsidesannons kommer i Magasin Leksand. Inget utskick via post då detta är för kostsamt.

  • En marknadsundersökning har gjorts bland matställen i Leksand med omnejd. Resultatet blev att vi fortsätter under hösten med ”Mat och prat på Tegera”. Vi fick bästa priset där och det blir 75 kronor. Glöm inte att ange att du är medlem i SPF.

  • Vi kommer under hösten att samla alla som arbetar i köket inför månadsträffarna. Detta med anledning av att Berit Widholm fr.o.m. nästa år inte kommer att vara ansvarig. Vi ska diskutera hur vi organiserar arbetet efter årsmötet 2018.