Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att på egen hand utse någon som du litar på att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag inte längre klarar av att göra det själv.

Den nya lagen om framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att skriva en fullmakt nu som börjar gälla först långt senare i ditt liv. Det kan till exempel betyda att du inte behöver en god man utan själv har valt vem som tar hand om din ekonomi när du inte längre klarar av detta.

Som medlem i SPF Seniorerna har du ett antal förmåner, bl.a. om hjälp med framtidsfullmakt hos Familjens Jurist och Lavendla Juridik, se nedan. Även av bankerna kan man i vissa fall få hjälp.

Familjens jurist - Leksand

Lavendla

Leksands sparbank

SPF Medlemsförmåner

1177-Vårdguiden