Ansvarsförsäkring och /eller egendomsförsäkring

Förbundet har en ansvarsförsäkring för styrelse och en företagsförsäkring som omfattar egendom som förening/distrikt äger, tex dator, kopiator, projektor och liknande eller lokal som föreningen har. 

Information och villkor finns på intranätet: https://spf.foreningssupport.se/forening-och-distrikt/forsakringar/organisationsforsakring/

Vid frågor om villkoren och vad som omfattas är det vår försäkringsmäklare Söderberg & Partners som kan svara. Du når dem via mail foretagsforsakring@soderbergpartners.se eller telefon 08-4515130.

 Om frågan Är vi kollektivt försäkrade mot brand och stöld och skadegörelse t.ex.? gäller enskild medlem och inte förening/distrikt så är svaret nej.  

Vänliga hälsningar
Veronica