Förslag till nya stadgar 2020

Här är stadgegruppens förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna på remiss till distrikt och föreningar. Nuvarande stadgar, klicka här

Remisstiden är till och med måndag 2 december 2019. Då ska svar vara inlämnade till Distriktet som ansvarar för att samordna föreningarnas svar och inlämna dessa till stadgegruppen.

T.o.m den 10 November kan frågor/synpunkter ställas till föreningens styrelse.

Följande bilagor från stadgegrupp bifogas:
Bilaga 1: Missivskrivelse
Bilaga 2: Stadgegruppens förslag till nya stadgar
Bilaga 3: Stadgegruppens sammansättning och arbete
Bilaga 4: Arbetsgruppernas sammansättning och förslag till stadgegruppen

Stadgeremiss SPF Seniorerna Daladistriktet 2019