Pecke Polis - Bedrägerier mot Äldre 5/12 kl 18

Pecke, fd Polis, framför en underhållande föreställning om bedrägeri i Sveasalen.