Visning av Skolträdgården i Sammilsdal

Ett 10-tal personer mötte upp för visningen av trädgården som drivs av Leksands trädgårdsförening sedan 1978.

Ett 10-tal personer mötte upp för visningen av trädgården som drivs av Leksands trädgårdsförening sedan 1978. Kommunen tillhandahåller marken.

May Nygårds guidade oss genom de olika odlingslotterna och planteringarna. Det finns både enskilda och gemensamma odlingar. Man startar odlingsåret med en gemensam arbetsdag i maj och sedan träffas föreningsmedlemmarna på måndagar för arbete i trädgården.

Efter en intressant rundvandring begav vi oss till Siljans konditori för gofika och eftersnack. En mysig och trevlig eftermiddag var det!

Vid tangenterna

Eva Jonsson