Åfesten i Falun är tillbaka – Digitalt

Åfesten är Faluns stadsfest. Årets Åfest är helt digital och kommer sändas under en enda dag, lördagen den 5 juni 17.00 – 24.00, med ett brett och starkt artistuppbåd. Självklart gratis som vanligt!

Utbudet kommer vara stort på de nio digitala scenerna men det gäller att välja rätt, för ingen av akterna kommer att kunna ses i efterhand. Det är livesänt utan repriser som gäller!

Ta chansen till att uppleva en fantastisk afton, se här för mer information.