Vad har då hänt under förra året?

Pga den rådande Corona situationen har de flesta av våra normala aktiviteter blivit pausade. Men trots allt har en hel del kunnat genomföras.  Styrelsemöten har t.ex. hållits under säkra förhållanden varje månad. På senare tid mest "digitalt" ..

2020

  • Månadsträff i januari- Videofilmvisning, "Wille Toors berättar", en höjdare som man kan titta på igen på hemsidan, se här
  • Informationsmöte har hållits för nya medlemmar.
  • Årsmöte genomfördes i februari
  • ”Mat och prat” på Star Restaurang, Tegera Arena en gång i januari.
  • Promenader i mindre grupper har genomförts i stort sett hela året.
  • Parkgolf i september
  • Kyrkogårdsvandring med John Sund i november
  • Tyvärr har inga utflykter, studiebesök, teaterresor, studiecirklar, etc kunnat genomföras pga folkhälsomyndighetens begränsningar.

För att i viss mån bistå medlemmarna har föreningen istället bidragit med information om Corona, vaccination och digitala hjälpmedel via hemsida, Facebook och gruppmail. Vi har även kontaktat medlemmar över 80 år via telefon, för att försäkra sig om att man inte behöver hjälp eller blivit totalt isolerad.

Se också sammanfattning av styrelsemöten för mer information, se här.

Vad har då hänt i föreningen under 2021, se " Ordförande har ordet"

För att läsa "Referat", se här.