INSTÄLLDA AKTIVITETER

Styrelsen har bestämt att ställa in aktiviteter. IT-träffar med tema, på biblioteket - INSTÄLLT.

Efter diskussion i styrelsen har vi kommit fram till att ställa in aktiviteter enligt följande:

  • lunchen på Tegera tisdagen den 31 mars (enligt uppgift stängs lunchen på Arenan den 16 mars)
  • besöket hos Pirjo Blå den 4 april och lunchen på Masesgården
  • Medlemsträff den 21 april
  • Mat och prat den 29 april

Anledningen är som ni förstår Coronaviruset COVID-19. Då äldre personer pekas ut som en riskgrupp vill vi ta det säkra för det osäkra och inte medverka till att viruset sprids bland våra medlemmar och inom kommunen. Det handlar inte om att skrämma upp någon utan om ansvar och omtanke!

Kommunen har också infört restriktioner för sina anställda när det gäller att medverka i möten.

Vi försöker sprida denna information så gott vi kan men kan ha svårt att nå alla. Vi sätter upp lappar vid anslagstavlan och vid Sveasalen. Vidare via gruppmail och Facebook och hemsidan. Sprid gärna detta till dina SPF-vänner!

Det är viktigt att följa utvecklingen och de rekommendationer som våra myndigheter ger. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens hemsida,

Till Folkhälsomyndighetens hemsida >>

Till 1177 Vårdguidens hemsida >>

Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • SPF Daladistriktets årsmöte, som var planerat att hållas i Leksand den 19/3, är också inställt.
  • IT-träffar med tema på biblioteket - INSTÄLLT
  • Aktiviteterna som var planerade under  ALL DIGITAL WEEK på Leksands Kulturhus den 23-27 mars är också inställda tills vidare.