Fallolyckor i trafiken

Den här årstiden är fallolyckor i trafiken mycket vanliga och i synnerhet för äldre gångtrafikanter. Olyckorna kan i vissa fall få svåra konsekvenser med stort lidande och långvarig rehabilitering.

Ju äldre man blir ju skörare blir kroppen.

Dåligt underlag som isiga och ojämna gångbanor och vägar är oftast en orsak till fallolyckorna. Halkskydd är därför en mycket bra investering. Helfotsskyddet, som täcker hela skosulan, är det klart bästa skyddet och ger den bästa säkerheten. Men även hälskyddet ger bra skydd. När man sätter i hälen är det störst risk att halka. Gåstavar med vass spets är också ett bra hjälpmedel att undvika fallolyckor. Cykeln bör man låta stå om den inte försetts med dubbade däck.

Dra dig inte för att kontakta väghållaren, i de flesta fall kommunen eller vägföreningen, om det inte halkbekämpats i din närmiljö. Om möjligt välj vägar där det sandats.

Trafikgruppen