Välkommen till årsmötet , onsdag den 20 februari, kl.14:00 – 16:00 i Sveasalen

Handlingarna till årsmötet har börjat publiceras, klicka på "Läs mer". Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 23/1.