Stormöte KPR, HKR och patientrådet

Här kommer mötesanteckningarna från stormöte med pensionärsrådet, handikapprådet och patientrådet 2018-05-14.