Om föreningen

1943 bildades SPF Seniorerna i Söderhamn under namnet Söderhamnsortens Pensionärsförening 010.

Det första beviset på föreningens bildande man har hittat är i Söderhamns Tidning onsdagen den 3 november 1943, och torsdagen den 25 november 1943 där man läsa om följande vädjan i Söderhamns Tidning:

"EN VÄDJAN.
Söderhamnsortens folkpensionärer, vars ekonomiska ställning ju icke är synnerligen lysande, vädjar härmed till vederbörande fattigvårdsmyndigheter i Söderhamn, Söderala, Norrala, Trönö, Skog m.fl. distrikt att ihågkomma pensionärerna med kontant understöd till den kommande julen för att i någon mån lysa upp deras tillvaro.
Söderhamnsortens folkpensionärsförening.
Styrelsen"

I riksförbundets arkiv kan man också läsa i handlingen "Verksamhetsberättelse. Kongressperioden nov. 1941 - nov. 1943" nämns det att "Under kongressperioden har tillkommit föreningar i Rute, Norrköping, Kiruna, Nässjö, Gävle och Söderhamn".

1944 bildades sedan SPF/Trönö. 
1945 bildades distriktsförbundet SPF/Hälsingland.
De föreningar som ingick i distriktsförbundet var Söderhamn, Trönö, Landafors och Hudiksvall.

Läs mer i vår jubileumsskrift