Stavgång

Ansvarig för stavgång: Margita Lundvall
070 513 03 23 alt. margita@oracta.se


Vi är några som stavgår varje måndag kl 10.30 (om det inte regnar).
Vi går i "prattempo" och det går utmärkt att gå utan stavar.
Vi fortsätter tills annat meddelas.
Start utanför SUIFs lokaler 10.30. Kungsgatan 30 A
Välkomna!
Margita!

Den 9 juli var det dessa 5 personer som tog en promenad under Margitas ledning.

Samling utanför SUIF-lokalen


Mot Östra berget.