** Fest för nya medlemmar

Torsdagen den 16 mars var alla nya medlemmar inbjudna till välkomstfest på Odd Fellow. Det visade sig att vi fått tillgång till en trivsamt inredd lokal som passar vår verksamhet.

SPF Seniorerna 010 Söderhamn anordnade torsdagen den 16 mars en mingelafton för de medlemmar kom tillkommit under 2016.

     
Ordförande Inger Engvers hälsade alla varmt välkomna. Därefter presenterade övriga i styrelsen sig och vilket ansvarsområde de har.
Ett 30-tal nya medlemmar lät sig väl smaka av läckerheterna på det uppdukade bordet. Alla fick därefter möjlighet att presentera sig.

   
Ove Haglund friskvårdsansvarig och Inga Malmström kultur- och studieansvarig informerade om de aktiviteter som pågår och som planeras till hösten.
För mer information gå in på spf.se/soderhamn

            

Efter en mycket trevlig kväll tackade alla för sig och ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna till årets aktiviteter.

Nästa gång träffas vi på Röda Rummet den 28 mars.