Månadsträff 2020-02-28 Årsmöte

SPF Seniorerna Söderhamn har haft årsmöte, den 18 februari, med sedvanliga punkter.
Ordförande Inger Engvers hälsade alla välkomna. En parentation över avlidna medlemmar hölls med ljuständning och diktläsning av Berit Kvist.
I samband med detta sjöng vår egen kör, under ledning av den körledaren Christer Jansson, några fina sånger.
Mötesordförande Hans Hagelin höll sedan i klubban och genomförde de beslut som fanns på dagordningen.
Samtliga val som genomfördes var omval. Den nya styrelsen är med andra ord identisk med den gamla styrelsen. Se vilka dessa är under "Om föreningen/Kontakta oss" på hemsidan.
I pausen serverades kaffe, smörgåstårta och kaka av köksgruppen.
Som avslutning på årsmötet informerade Inger Engvers om resor och Bengt Thyrsson om kommande TV-program "Seniorsurfarna".
Sedvanlig lotteridragning med Kjell Wiksten vidtog innan omvalda ordförande, Inger Engvers, tackade alla som kommit och hälsade alla välkomna till nästa månadsträff som äger rum den 24 mars.
Bengt Thyrsson