** Årsmöte 2018 02 20

SPF Seniorerna 010 Söderhamn hade sitt årsmöte den 20 februari i Röda rummet. Mötet öppnades av ordförande Inger Engvers som hälsade drygt 100 medlemmar välkomna.

             

Det hölls parentation över de 23 medlemmar som lämnat oss under 2017 med ljuständning, en tyst minut, kören framförde två sånger under ledning av Björn Hagström och diktläsning av Rune Gustafsson. Därefter sjöng kören ytterligare två sånger.    

                                                 

Till årsmötets ordförande valdes Hans Hagelin och till mötessekreterare valdes Eva Sjölin.

                                  

Verksamhetsberättelsen presenterades och visade på ett aktivitetsfyllt år med månadsträffar, olika friskvårdsaktiviteter, studiecirklar, resor m m.

                                                                 

Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och övriga funktionärer blev årsmötesbeslut.

Mötet ajournerades för paus och köksgruppen dukade fram en mycket god smörgåstårta, kaffe och kaka.

Lisbeth Karlsson informerade att medlemsantalet idag är 1029 personer och läste upp namnen på de nya medlemmar som tillkommit under februari månad. Eva Sjölin presenterade de resor som är aktuella under våren. Gunnel Söderberg informerade om det aktuella läget för Väntjänsten och Solgläntan, vilket är mycket bekymmersamt.

                                          

Inger Engvers tackade för förtroendet att få vara ordförande ytterligare ett år varefter hon avtackade en avgående styrelseledamot med blommor.

Mötet avslutades med lotteridragning och ett välkomnande av ordförande till månadsträffen den 20 mars.

Bild och hemsida Sven Andersson