Stenö

SPF Seniorerna Söderhamn hade den 24 maj bjudit in till månadsträff vid Stenö camping.
I anslutning till folkhälsoveckan anordnades en träff i det fria vid Stenö camping dit många medlemmar hade valt att ta sig till med cykel, enskilt eller i grupp via Sågverkstrampet med ledning av Ove Haglund. Ett nittiotal medlemmar hade slutit upp i försommarsolen. Eftermiddagen började med att ordföranden Inger Engvers hälsade välkommen. Därefter anordnades en tipspromenad där Kjell Wiksten satt ihop tio frågor, som skulle visa sig vara ganska kluriga eftersom ingen av deltagarna kunde svara rätt på alla frågor.
Efter tipspromenaden var det dags att få något ätbart, Laila Kvist ansvarade för att medlemmarna bjöds på grillkorv med tillbehör.
Carina Sjölin och Henrik Olsson, från Söderhamns kommun, tillika verksamhetschef och projektledare för Stenö, informerade om planerna för utvecklingen av Stenö. Vilken är indelad i tre etapper och där etapp två nu är pågående, med bland annat att färdigställa själva markområdet, vilket ska vara klart till midsommar. En gästhamn ska färdigställas samt ordna med Wifi-täckning inom området mm. Först i etapp tre kan exempelvis en restaurang och utegym, samt att bredda vägen och anlägga parkeringsplatser genomföras.
Jan-Evert Hagström informerade om Stenö Vänners aktiviteter, där deras första aktivitet i Stenö blir den 29 juni, och därefter ett antal onsdagar under sommaren. Att man arrangerar gemensamma promenader som avslutas med fika i föreningens lokal ”Nejlikan”. Dessutom att den fixartjänst som tidigare skötts från kommunen nu övertagits av föreningen och Röda Korset. Fixartjänsten är till för att hjälpa äldre människor i hemmet med lite enklare uppgifter, som att byta lampor och andra uppgifter, men som man som enskild kanske inte känner sig att klara av på ett säkert sätt.
Fem priser från tipspromenaden lottades ut, av alla de som hade högst antal rätt. Några medlemmar provade på att spela boule, medan andra passade på att umgås i solen och njuta av medhavt kaffe.
Träffen avslutades med sedvanlig lotteridragning, där vinsterna var ett antal presentkort som skänkts av företag från Söderhamn.
Ordföranden avslutade träffen med att tacka alla som deltagit, önskade trevlig sommar och hälsade välkommen till nästa månadsträff den 30 augusti i Mohed med traditionell surströmmingsskiva.