* * Månadsträff 2018-12-11

Månadsträff med Söderhamns Lucia

               
 SPF Seniorerna Söderhamn har haft årets sista månadsträff den 11 december i Röda rummet på Kulturhuset. Ordförande Inger Engvers hälsade alla välkomna och informerade om dagens program som började med att vår egen kör sjöng 5 st. låtar under ledning av Björn Hagström. Sedan avtackades Björn Hagström med en blomma då han nu slutar som körledare. 
    

Söderhamns Lucia, Julia Forsberg, kom in med tre tärnor och 6 gossar i släptåg. 
  
De framförde flera låtar i vacker och stämningsfull sång. Ett bidrag överlämnades till Luciafonden som tack för deras medverkan.
                                      
 Kerstin Marklund framförde sedan dikten Tomten av Viktor Rydberg innan det var dags för gröt och skinksmörgås samt kaffe och pepparkaka.

Olika ansvariga berättade sedan om vad som är på gång inom föreningen. Bland annat kallades alla medlemmar till vårt årsmöte den 19 februari och att ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 januari. Antalet medlemmar i SPF/Söderhamn är nu 1 032 st.
                                          
  Efter sedvanlig lotteridragning, med hemliga julklappar som vinster som Kjell och Margareta anordnat, uppvaktades hela köksgruppen med en blomma och Inger tackade samtliga i gruppen för ett fantastiskt arbete under 2018.
 
Text: Bengt Thyrsson                                       Bild och Hemsida: Sven & Christina