** Månadsträff 21 november

  

SPF Seniorerna 010 hade den 21 november månadsträff i Röda rummet Kulturens hus.

Lisbeth Karlsson i SPF´s styrelse hälsade alla varmt välkomna och presenterade eftermiddagens program.

Kören under ledning av Björn Hagström sjöng medryckande sånger och avslutade med att alla kunde medverka i tre allsånger.

Bengt Thyrsson tog vid och presenterade SPF´s trevliga hemsida. Alla närvarande uppmanades att besöka hemsidan för att ta del av den alltid dagsaktuella information som finns att hämta där. För att komma åt hemsidan loggar man in på spf.se/soderhamn.

Köksgruppen serverade därefter kaffe och smörgås.

Lotteridragningen tog vid där fina priser delades ut till några lyckliga vinnare.

 

Som sista moment kunde vi njuta av Brassensemblen från Kulturskolan under ledning av Mats Siggstedt ensembleledare vid Söderhamns Kulturskola. Ensemblen bestod av fyra ungdomar som spelade olika blåsinstrument. Ett musikarrangemang som uppskattades mycket av samtliga närvarande.

Lisbeth framförde ett stort tack till alla närvarande, dagens gäster, kören och köksgruppen för deras arbete.

Varmt välkomna till nästa månadsträff den 12 december.