Körsång

Vi träffas normalt 1 ggr per vecka och tränar in gamla och nya sånger.

Målet är att uppträda bl.a. på SPF:s månadsträffar.

Vi har inte kunnat starta någon kör då det saknas körledare. Är du intresserad av uppdraget eller har tips på någon så hör av dig.

Kontaktperson:
Eva Ahlman Wallén 072-321 23 05