Körsång

På grund av Coronapandemin är alla körövningar inställda tills vidare.

Vi träffas normalt 1 ggr per vecka och tränar in gamla och nya sånger.

Under våren har vi träffats på måndagar kl. 16.00 på Bilda-huset.

Vi uppträder bl.a. på SPF:s månadsträffar.

Välkommen om Du är intresserad av att sjunga i en kör.

Vi återkommer när läget medger att vi kan starta igen.

Kontaktperson:
Eva Ahlman Wallén 072-321 23 05