** Månadsträff 2017-03-28

SPF 010 hade den 28 mars sin sedvanliga månadsträff i Röda Rummet, Kulturens Hus.
Månadsträffen inleddes med att vår ordförande Inger Engvers hälsade ca 100 medlemmar välkomna och presenterade dagens program.
Landstingets "skrivtolkar" underlättade hörförståelsen så att man kunde se vad man inte hörde.

  

SPF kören började med att sjunga vårsånger och lokala hälsingesånger under ledning av Björn Hagström. De framförda sångerna uppskattades av publiken genom varma applåder.
Därefter gavs aktuell föreningsinformation gällande nya medlemmar och kommande resor. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida, spf.se/soderhamn.
Sören Calleberg, projekledare för SM-veckan i Söderhamn berättade om hur veckan påverkat staden och människorna. Vilka förberedelser som gjordes under kortast tänkbara tid. Att sedan från övriga inblandade, få ett stort erkännande, på hur väl Söderhamn och söderhamnsborna lyckats genomdriva hela projektet. Informationen som Sören Calleberg gav om SM-veckan blev mycket uppskattad av samtliga närvarande.

    

 Månadsträffen fortsatte med Hjärnkoll, där tre lag gjorde upp om en plats i distriktsfinalen. Det vinnande laget bestod av Elisabet Goude, Göran Olson och Åke Johansson. Bild till vänster nedan. Till höger ser ni laget som blev tvåa, Jörgen Rystedt, Berit Magnusson, Nils Söderhäll (skymd). Lag 3 bestod av Karl Arne och Majlis Frisk samt Bengt Thyrsson.

  

Köksgruppen serverade därefter gott kaffe och en god semla.
Månadsträffen avslutades traditionsenligt med lotteridragning varefter ordförande framförde ett varmt tack till dagens gäster, köksgruppen för deras arbete och alla närvarande för en trevlig eftermiddag.

Varmt välkomna till nästa månadsträff den 25 april, då vi har vår mycket uppskattade modevisning.