** Årsmöte 2017

Tisdagen den 24 januari 2017 hade SPF Seniorerna Söderhamn sitt årsmöte för verksamhetsåret 2016. Styrelsen kunde redovisa att verksamheten varit mycket livaktig med välbesökta månadsträffar. Det har varit möjligt för medlemmarna att aktivera sig i en bred kursverksamhet såsom friskvård, resor, studiecirklar. Egna initiativ med bl.a. internationella danser har startats och övriga medlemmar har fått möjlighet att delta.
Vid årsmötet hade vi ett medlemsantal på 1007 medlemmar.

  

Avgående ordförande Berit Kvist och sekreterare Inger Engvers hälsade välkommen och förbereddde en tyst minut för avlidna medlemmar. Rune Gustavsson läste en dikt, kören sjöng stämningsfullt "Jag skall gå genom tysta skyar" samt "Flyttfåglar".

                          

Efter avslutad parentation började årsmötesförhandlingarna och Hans Hagelin valdes till att leda mötet och Inger Engvers valdes till sekreterare.

                 

 Inger Engvers föreslogs och valdes till ordförande och Siv Skoglund- Degerman  nyvaldes i styrelsen och "axlar" Ingers sekreterarskap. 

   

 Här har Eva Sjölin blivit vald till reseledare. Hon presenterar sig själv och  informerar om årets resor, bl.a. till Kroatien och Dalhalla.

                      

Berit tackade sina avgående medarbetare för sina insatser inom SPF: Rolf Larsson lotteriansvarig och köksgruppen flankeras av Yvonne Berggren och Gretel Malmsten. Kjell avgick som reseledare men fortsätter sitt arbete i styrelsen och som valberedare. Alla avgående medarbetare uppvaktades med blommor överlämnade av Berit Kvist, som själv uppvaktades av nyvalda ordf. Inger Engvers.