** Djupvik sept 2016

Naturpromenad i Djupvik

Bad plats vid Söderhamnsfjärden Skön fikastund

Den 6:e oktober genomförde 25 SPF:are en kulturvandring på Djupviksudden.
Bengt Sundström från Naturskyddsföreningen visade sågverkslämningar och skyttegravar.
Han berättade om ett självförsörjande samhälle utan vägförbindelse, enda kontakten med omvärlden var sjövägen. Det var lite blåsigt men vid Simpvikens strand var det lä och skönt så där blev det fikapaus.