Kurser

Du som är intresserad av att gå studiecirkel eller har tips på ämnen kan ta kontakt med Yvonne Nerstedt tel 070-625 09 97 eller yvonne.nerstedt@gmail.com

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kurserna startar om/när läget så medger.

Hjärt o Lungräddning.
Ledare: Josef Inanci
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
Avgift: 100:- (Går till H o L föreningen)

Släktforskning
Ledare: Torbjörn Goude
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
5 ggr + 1 gång om Valloner
Lokal: Vuxenskolan

Engelsk konversation
Ledare: Berit Landén
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
Lokal: Vuxenskolan

En tallrik medicin, Tack!
Hur kan man med enkla medel hålla en sund livsstil och
få ett friskare liv.  Läs mer om "en tallrik medicin"
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
Avgift: 250 kronor.
Kursledare: Sara Pålbrant (dipl. kost- och näringsrådgivare)

Historia och teknikutveckling av industrier i Söderhamn.
Kursstart: efter nyår om läget så medger Läs mer
Studiebesök bl.a. på:
- Pappersbruk
- Kraftstation
- Teknisk industri

Mobilkurs/Android steg 1
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare.
Vi går igenom hur mobilen fungerar så att du känner dig säkrare när du skall använda den och lär dig det viktigaste funktionerna som att ringa, skicka meddelanden, spara kontakter mm.
Kursen utgår från det behov deltagarna har.
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
Lokal: Vuxenskolan
Kursledare: Jan Lemon

Mobilkurs/Android steg 2
Kursen vänder sig till dig som har genomgått kurs 1 och känner att du inte är nybörjare.
I den här fortsättningskursen får du lära dig t.ex. vad är en APP, läsa nyheter, skicka SMS, ta bilder med din telefon mm.
Innehållet utgår från det behov deltagarna har.
Kursstart: startar efter att minst 3 deltagare anmält sig.
Lokal: Vuxenskolan
Kursledare: Jan Lemon

Hur du använder din surfplatta
Har du en surfplatta och vill lära dig grunderna hur du kan betala räkningar, surfa, skicka mail, läsa böcker mm
Innehållet utgår från det behov deltagarna har.
Kursstart: Efter överenskommelse med Jan Lemon
Kursledare: Jan Lemon

Samtliga kurser är med Android telefoner och läsplattor.
När Du kommer till kursen se till att telefon/läsplattan är fulladdad!

Bokcirkel
Vi Du lära dig något nytt om t.ex. en ort, stad, landskap, land.
Då är det här en studiecirkel för dig.
Ni träffas 1 ggr veckan och läser, diskuterar om den ort, stad, land som ni är intresserade av och vill besöka.
Studiecirkeln avslutas med resa/besök till den ort ni kommit överens om.
Ledare: Vakant
Kursstart: när tillräckligt antal anmäler sig
Kostnad: Litteratur och eventuella kostnader för resa tillkommer.
Lokal: Vuxenskolan

Gäller alla kurser
anmäl ditt intresse redan nu till någon i styrelsen.