Medlemsträff 2018-01-23

SPF 010 i samarbete med SV hade tisdagen den 23 januari årets första månadsträff i Röda rummet Kulturens hus.
Ordförande Inger Engvers hälsade alla närvarande varmt välkomna till denna träff och presenterade eftermiddagens program.

     

Våra hitresta skrivtolkar presenterades och fick en varm applåd.

                                                     
Eftermiddagen började med en frågetävling. Varje bord var ett lag och fick 13 frågor av Kjell Wiksten som sammanställt tävlingen. Ett mycket uppskattat inslag av de närvarande.
Kjell Wiksten efterlyste personer som vill vara med i tävlingen Hjärnkoll. Tävlingen blir på en månadsträff den 20 mars. Finalen blir ombord på båten Cinderella under våren. Intresserade kan kontakta Kjell Wiksten.

                              
Lennart Svedberg född och uppvuxen i Söderhamn presenterade två böcker som han skrivit om staden. Söderhamns historia 1879 – 1999 samt 47 kåserier om
Söderhamn.
Vi fick därefter höra Lennart berätta om vad som hände i Söderhamn år 1953. Många nickade av igenkänning bland de närvarande. Intressant och uppskattat vilket också gav mersmak att höra om andra årtal.

                                
Bengt Thyrsson efterlyste inför SPF's 75-års jubileum protokoll från 1940-talet. Förhoppningsvis kan någon eller några hitta något intressant som kan kopplas till SPF´s förening.

Därefter vidtog föreningsnytt.
Lisbeth Karlsson informerade om ett fortsatt intresse av medlemskap i föreningen. Vi är i dagsläget 1036 medlemmar.

                             

Eva Sjölin presenterade reseprogrammet för i år. Ytterligare information finns på vår hemsida. Ring Eva om intresse finns, att åka med på våra resor.
Inga Malmström presenterade därefter våra studiecirklar. Även här finns mer information att hämta på vår hemsida.
Hjärt-lungräddning är en av kommande kurser som finns att anmäla sig till.

I fortsättningen kommer annonsering av våra träffar att finnas i Söderhamns Nytt som delas ut till samtliga hushåll under helgerna. 
Köksgruppen serverade gott kaffe och en god smörgås.

Lotteridragningen tog vid och som vanligt delades många fina vinster ut.
Inger avslutade mötet med att tacka alla för en trevlig eftermiddag. Varmt välkomna till nästa träff som är årsmötet den 20 februari.

Text Siv Skoglund-Degerman Hemsida & bild Sven Andersson.