** Månadsträff 2017-02-28

SPF 010 i samarbete med Vuxenskolan hade den 28 februari sin sedvanliga månadsträff i Röda Rummet, Kulturens Hus.

 
Ordförande Inger Engvers hälsade ca 100 medlemmar välkomna och presenterade dagens program.
Landstingets "skrivtolkar" underlättade hörförståelsen så att man kunde se vad man inte hörde.

                                 
Alvar Magnusson syn- och hörselansvarig i SPF styrelse, hade mycket intressant information om vilka hjälpmedel som finns för personer med nedsatt syn och hörsel.
Aktuell föreningsinformation gavs gällande: nya medlemmar, resor, kurser/studiecirklar och lotteriverksamheten.
En tygkasse med SPF tryck har tagits fram och finns att köpa för 25:-
Kontakta Kjell Wiksten 070-3462015.

    
Därefter fick vi vara med om ett fantastisk uppträdande. Kristina Elversson sopran sjöng opera, operetter och filmmusik. Framträdandet avslutades med stående ovationer och en önskan om ett extranummer. Vilket vi glädjande nog fick.

 

Köksgruppen serverade därefter gott kaffe och en god smörgås.
Månadsträffen avslutades traditionsenligt med lotteridragning varefter ordförande framförde ett stort tack till dagens gäster, köksgruppen för deras arbete och alla närvarande för en trevlig eftermiddag och önskade alla välkomna till nästa månadsträff den 28 mars.
Spf.se/soderhamn
Söderhamn