Årsmöte 2019-02-19

SPF Seniorerna Söderhamn har haft årsmöte, den 19 februari, med sedvanliga punkter.
                             
Ordförande Inger Engvers hälsade alla välkomna.
En parentation över avlidna medlemmar hölls med ljuständning och
diktläsning av Berit Kvist.

I samband med detta sjöng vår egen kör, under ledning av den nya körledare Christer Jansson, några fina sånger.                                               
Mötesordförande Hans Hagelin höll sedan i klubban och genomförde de beslut som fanns på dagordningen.
Samtliga val som genomfördes var omval. Den nya styrelsen är med andra ord identisk med den gamla styrelsen. Se vilka dessa är under "Om föreningen/Kontakta oss" på hemsidan.
I pausen serverades kaffe, smörgåstårta och kaka av köksgruppen.
                                                                                                                                                                      Som avslutning på årsmötet informerade Eva Sjölin om kommande resor och Bert Olausson om de kurser som är på gång. Både resor och kurser finns utlagda på hemsidan.
  Sedvanlig lotteridragning med Kjell och Margareta Wiksten vidtog innan omvalda ordförande, Inger Engvers, avtackade Christina Roim-Andersson som slutar i köksgruppen.
  
Inger hälsade Kristina Andersson, som är ny medlem i köksgruppen, välkommen.
Inger tackade sedan avslutningsvis alla som kommit och hälsade alla välkomna till nästa månadsträff som äger rum den 19 mars.
  
  Text.  Bengt Thyrsson                                 Bild. Sven Andersson