Internetstiftelsen

  • https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/introduktion-till-internet-for-aldre/
  • https://internetkunskap.se/section/5bebed155c9ba10dc8e31c97/vanliga-it-brott-tank-sakert
  • http://www.bredbandskollen.se/