Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Ohlsson

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Karl-Olof Pettersson

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen kassör, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Norell

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Peter Wåglund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Nerstedt

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Wåglund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Carina Åkerström

Styrelsen ledamot, Styrelsen vice sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Inga Rosén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ove Haglund

Styrelsen ledamot